Najlepsze produkty na starzenie się

Ranking - starzenie się Najlepsze produkty na starzenie się

Dodano: 07-01-2016

Starzenie się jest nieuchronnym procesem. Wielu z nas bardzo nie lubi myśleć o starości, lub co gorsza niedołężności. Lękamy się utraty zdrowia i urody, podatności na infekcje, zdziwaczenia. Starość nie musi być jednak smutnym etapem w życiu człowieka. Wyjaśnijmy, czym polega proces starzenia się i w jaki sposób możemy go spowolnić.

Etapy życia człowieka

- dzieciństwo - dominuje tu rozwój fizyczny ciała i wszystkich układów organizmu. Kształtuje się również ntelekt i inteligencja emocjonalna.

- dojrzałość -  osoby dorosłe cieszą się pełnią sił fizycznych, psychicznych i intelektualnych.

- starość - zdrowie seniorów często ulega stopniowemu pogorszeniu. Komórki i narządy pracują wolnie i mniej wydajnie. Układ odpornościowy nie zapewnia już tak dobrej ochrony organizmowi jak wcześniej. Wszystko to może stać się źródłem  wielu różnych chorób wieku podeszłego.

 

Jak spowolnić proces starzenia

Ważnymi aspektami pozwalającymi jak najdłużej zachować pełnię sił, a tym samym spowolnić starzenie się organizmu są:

- zdrowy styl życia;

- aktywność fizyczna;

- właściwie skomponowana dieta;

- leki i suplementy dla seniorów;

- pozytywne podejście i zaakceptowanie starzenia się jako kolejnego, interesującego i dającego wiele możliwości etapu w życiu.

Etapy życia człowieka

- dzieciństwo - dominuje tu rozwój fizyczny ciała i wszystkich układów organizmu. Kształtuje się również ntelekt i inteligencja emocjonalna.

- dojrzałość -  osoby dorosłe cieszą się pełnią sił fizycznych, psychicznych i intelektualnych.

- starość - zdrowie seniorów często ulega stopniowemu pogorszeniu. Komórki i narządy pracują wolnie i mniej wydajnie. Układ odpornościowy nie zapewnia już tak dobrej ochrony organizmowi jak wcześniej. Wszystko to może stać się źródłem  wielu różnych chorób wieku podeszłego.

 

Jak spowolnić proces starzenia

Ważnymi aspektami pozwalającymi jak najdłużej zachować pełnię sił, a tym samym spowolnić starzenie się organizmu są:

- zdrowy styl życia;

- aktywność fizyczna;

- właściwie skomponowana dieta;

- leki i suplementy dla seniorów;

- pozytywne podejście i zaakceptowanie starzenia się jako kolejnego, interesującego i dającego wiele możliwości etapu w życiu.