Najlepsze produkty na chorobę niedokrwienną serca

Ranking - choroba niedokrwienna serca Najlepsze produkty na chorobę niedokrwienną serca

Dodano: 08-12-2015

Charakterystyka choroby niedokrwiennej serca

Choroba niedokrwienna serca znana też jako choroba wieńcowa jest zespołem objawów spowodowanych przez niedokrwienie mięśnia sercowego. U chorych występuje zaburzenie stosunku jaki zachodzi pomiędzy zapotrzebowaniem serca na tlen, a rzeczywistym zaopatrzeniem w ten pierwiastek. Już choćby z tego powodu choroba wieńcowa pociąga za sobą wyjątkowo poważne konsekwencje. W znaczący sposób upośledza sprawność, a tym samym może prowadzić do ograniczenia aktywności, w skrajnych przypadkach prowadzi zaś nawet do przedwczesnej śmierci pacjenta, co zazwyczaj jest konsekwencją zawału serca. Oczywiście, najbardziej drastyczny scenariusz wcale nie musi sprawdzać się w odniesieniu do każdego chorego. Najczęściej można mu przeciwdziałać odpowiednio wcześnie diagnozując chorobę, a w dalszej kolejności również łącząc właściwie w konkretnym przypadku leczenie ze zdrowym stylem życia.

Przegląd przyczyn choroby niedokrwiennej serca

Określenie przyczyn choroby niedokrwiennej serca nie jest trudne, okazuje się bowiem, że w blisko dziewięćdziesięciu pięciu procentach przypadków należy się jej doszukiwać w miażdżycy tętnic wieńcowych, a więc tych, które odpowiadają za zapotrzebowanie mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Ponieważ wewnątrz tętnicy wieńcowej narasta blaszka miażdżycowa, mamy do czynienia z procesem polegającym na stopniowym zwężaniu jej światła, co powoduje duszności. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest dostarczanie do serca mniejszych ilości tlenu, gdy więc organ ten pracuje z większą niż zazwyczaj intensywnością, należy liczyć się z coraz większym ryzykiem wystąpienia objawów choroby niedokrwiennej.

Oczywiście, choć mamy do czynienia z najpopularniejszą przyczyną choroby wieńcowej, wcale nie jest to jedyny powód jej występowania. Wśród innych wymienia się między innymi nagłe skurcze wykonywane przez tętnice wieńcowe oraz wady wrodzone naczyń wieńcowych. Należy mieć jednak na uwadze to, że z okolicznościami takimi mamy do czynienia jedynie w odniesieniu do pięciu procent przypadków. Jeśli zalet zastanawiamy się nad tym, jak zapobiegać chorobie wieńcowej, musimy liczyć się z tym, że działania te będą koncentrować się na zapobieganiu rozwojowi miażdżycy. 

Choroba niedokrwienna serca jest zaliczana do tak zwanych chorób cywilizacyjnych, a to oznacza, że jej przypadki wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się coraz częściej. Dziś z ryzykiem jej wystąpienia musi liczyć się nawet 40 na 1000 osób. Ryzyko zachorowalności wzrasta wraz z wiekiem pacjenta.

Najczęstsze objawy choroby wieńcowej

Dolegliwości związane z chorobą wieńcową są zróżnicowane i uzależnione od jej rodzaju. Gdy zatem mamy do czynienia z przewlekłym niedokrwieniem mięśnia sercowego znanym też jako stabilny zespół wieńcowy jest to najczęściej ból za mostkiem, który jest wywołany przez wysiłek fizyczny i zazwyczaj ustępuje po podaniu pacjentowi nitrogliceryny. Inne objawy to ostre niedokrwienie mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, która jest zdecydowanie lepiej znana jako stan przedzawałowy oraz sam zawał serca. Jego pierwszym objawem jest bardzo silny, piekący, dławiący, ściskający lub gniotący ból za mostkiem, który może promieniować nie tylko do żuchwy, ale również do nadbrzusza, barku lub pod łopatkę. 

Ból ten stopniowo narasta, a jego natężenie nie zmienia się nawet pomimo próby spokojnego oddychania lub zmiany pozycji ciała. Zawałowi towarzyszy też uczucie duszności, osłabienie, kołatanie serca, zawroty głowy, ból w górnej części brzucha oraz uczucie lęku i niepokoju.

Przegląd przyczyn choroby niedokrwiennej serca

Określenie przyczyn choroby niedokrwiennej serca nie jest trudne, okazuje się bowiem, że w blisko dziewięćdziesięciu pięciu procentach przypadków należy się jej doszukiwać w miażdżycy tętnic wieńcowych, a więc tych, które odpowiadają za zapotrzebowanie mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Ponieważ wewnątrz tętnicy wieńcowej narasta blaszka miażdżycowa, mamy do czynienia z procesem polegającym na stopniowym zwężaniu jej światła, co powoduje duszności. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest dostarczanie do serca mniejszych ilości tlenu, gdy więc organ ten pracuje z większą niż zazwyczaj intensywnością, należy liczyć się z coraz większym ryzykiem wystąpienia objawów choroby niedokrwiennej.

Oczywiście, choć mamy do czynienia z najpopularniejszą przyczyną choroby wieńcowej, wcale nie jest to jedyny powód jej występowania. Wśród innych wymienia się między innymi nagłe skurcze wykonywane przez tętnice wieńcowe oraz wady wrodzone naczyń wieńcowych. Należy mieć jednak na uwadze to, że z okolicznościami takimi mamy do czynienia jedynie w odniesieniu do pięciu procent przypadków. Jeśli zalet zastanawiamy się nad tym, jak zapobiegać chorobie wieńcowej, musimy liczyć się z tym, że działania te będą koncentrować się na zapobieganiu rozwojowi miażdżycy. 

Choroba niedokrwienna serca jest zaliczana do tak zwanych chorób cywilizacyjnych, a to oznacza, że jej przypadki wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się coraz częściej. Dziś z ryzykiem jej wystąpienia musi liczyć się nawet 40 na 1000 osób. Ryzyko zachorowalności wzrasta wraz z wiekiem pacjenta.

Najczęstsze objawy choroby wieńcowej

Dolegliwości związane z chorobą wieńcową są zróżnicowane i uzależnione od jej rodzaju. Gdy zatem mamy do czynienia z przewlekłym niedokrwieniem mięśnia sercowego znanym też jako stabilny zespół wieńcowy jest to najczęściej ból za mostkiem, który jest wywołany przez wysiłek fizyczny i zazwyczaj ustępuje po podaniu pacjentowi nitrogliceryny. Inne objawy to ostre niedokrwienie mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, która jest zdecydowanie lepiej znana jako stan przedzawałowy oraz sam zawał serca. Jego pierwszym objawem jest bardzo silny, piekący, dławiący, ściskający lub gniotący ból za mostkiem, który może promieniować nie tylko do żuchwy, ale również do nadbrzusza, barku lub pod łopatkę. 

Ból ten stopniowo narasta, a jego natężenie nie zmienia się nawet pomimo próby spokojnego oddychania lub zmiany pozycji ciała. Zawałowi towarzyszy też uczucie duszności, osłabienie, kołatanie serca, zawroty głowy, ból w górnej części brzucha oraz uczucie lęku i niepokoju.