Zdrowie znajdź najlepszy produkt

Zdrowie to nie tylko stan pełnego umysłowego, fizycznego oraz społecznego dobrostanu - w ostatnich latach uzupełniono tę definicję o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego”, a także wymiar duchowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że na zdrowie wpływa wiele czynników, do których zalicza się warunki środowiskowe, czynniki genetyczne, poziom wykształcenia, warunki ekonomiczne oraz stosunki między bliskimi. Poniżej przedstawiamy leki i suplementy diety, które pomogą zadbać o zdrowie w różnych jego aspektach.