Homeopatia - czym jest i jak działa?

Homeopatia - czym jest i jak działa?

Dodano: 02-10-2017

homeopatia

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2014 roku przez GfK Polonia - 53% badanych korzystało ze środków homeopatycznych. 76% badanych wierzy w skuteczność tych środków. Czym jest homeopatia, skąd się wzięła, czy działa oraz w jakiej kondycji jest obecnie rynek tego typu preparatów?

W 2014 roku rynek środków homeopatycznych w USA wart był niespełna 4 mln dolarów. Szacuje się, że do 2024 rynek będzie wart 17 mld. W stanach od 2016 roku środki homeopatyczne na etykiecie muszą mieć dołączoną informację o tym, że opracowane zostały na podstawie przestarzałych teorii oraz że nie ma żadnych dowodów na to, by takie środki naprawdę działały.

Początki homeopatii 

Początki homeopatii przypadają na przełom XVIII i XIX wieku. Był to czas, kiedy medycyna nie była zbyt dobrze rozwinięta i dochodziło do szeregu błędów w profesji. Tamtejsza medycyna stosowała m.in.: przystawianie pijawek, upuszczanie krwi z żyły, przykładanie do skóry żrących lub gorących substancji w celu usunięcia infekcji oraz podawanie dużych ilości trujących związków, takich jak kalomel – w celu wywołania purgacji jelit lub masywnych wymiotów. Niezadowolony z takiego stanu rzeczy był Hahnemann.

Hahnemann to niemiecki lekarz, twórca współczesnej homeopatii. Początki jego techniki leczenia plasują się około 1789 roku, kiedy to spotkał się z informacjami o leczeniu malarii chininą. Hahnemann postanowił wypróbować na sobie działanie chininy i odkrył, że po zażyciu chininy wystąpiły u niego objawy charakterystyczne dla malarii.


Zobacz również: Homeopatia – ranking najlepszych produktów


Zasady homeopatii

W ten sposób narodził się pierwszy z wniosków, który jest jednym z głównych założeń homeopatii, mówiący: „podobne należy leczyć podobnym”. Oznacza, to, że jeśli środek x u osoby zdrowej wywołuje np. wymioty, to u osoby chorej na wymioty — ten sam środek x może je wyleczyć.

Drugi postulat homeopatii mówi o „dynamizowania roztworów”, czyli rozcieńczania środka leczniczego w wodzie lub alkoholu. Hahnemann wysunął te wnioski po obserwacji ludzi, którym podawał zmniejszone dawki substancji trujących, by osłabić ich silne objawy uboczne.

Składniki w produktach homeopatycznych

Obecnie rozcieńczenia stosowane w homeopatii są naprawdę duże. Do ich znakowania używa się skali C, gdzie C oznacza stukrotne rozcieńczenie danej substancji w alkoholu lub wodzie. W takiej skali 2C będzie oznaczało dwukrotny proces rozcieńczania, czyli rozcieńczenie substancji leczniczej 10 000 razy. Rozcieńczeniem używanym początkowo przez Hahnemanna było 60C. Dla przykładu preparat z kaczej wątroby sprzedawany pod nazwą Oscillococcinum ma rozcieńczenie 200C.

Nie ma badań potwierdzających działanie środków homeopatycznych, ale można spotkać się z szeregiem badań udowadniających, że ich działanie nie wpływa w żaden sposób na poprawę stanu osoby chorej. Ponadto mówi się, że działanie środków homeopatycznych plasuje się na tym samym poziomie co działanie placebo. Preparaty homeopatyczne są uważane za środki ogólnie bezpieczne, ponieważ (poza nielicznymi wyjątkami) składają się wyłącznie z alkoholu czy cukru.

Według Ministra Zdrowia preparaty te w Polsce mogą być przepisywane pacjentom przez lekarzy, dentystów oraz lekarzy weterynarii. Zostały one też wprowadzone do ustawy o prawie farmaceutycznym. Praktykowanie homeopatii przez lekarzy i lekarzy dentystów — według Rady Naczelnej Izby Lekarskiej — uznawane jest za błąd w sztuce lekarskiej. Samo przepisywanie leków homeopatycznych uznawane jest natomiast za nieetyczne i niezgodne z przysięgą lekarską

Treści znajdujące się w serwisie supple.pl powstały po to, aby polepszyć kontakt jego Użytkownika z lekarzem, a nie po to, aby go zastąpić. Wynika to z informacyjno-edukacyjnego charakteru serwisu. Jeszcze przed zastosowaniem się do porad opartych na wiedzy specjalistycznej, w tym zwłaszcza medycznej, a zawartych w prowadzonym przez nas Serwisie wskazane jest bezwzględne zasięgnięcie opinii lekarza. Administrator nie ponosi konsekwencji wynikających z praktycznego wykorzystania zawartych w Serwisie informacji.